Rondzendbrief omtrent fairplay t.o.v. de scheids!

Rondzendbrief omtrent fairplay t.o.v. de scheids! 03 mrt. 2019

Beste clubleider,
 
Naar aanleiding van de toegenomen gevallen van verbale agressie van de laatste weken heeft het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen al haar scheidsrechters nogmaals uitdrukkelijk geïnformeerd over de reglementering met betrekking tot alle verbale en non-verbale uitingen (individueel of collectief) van supporters.
 
Het spreekt voor zich dat Bureau Arbitrage West-Vlaanderen elke vorm van (verbale) agressie tegenover haar scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ten strengste veroordeelt en hen voor de volle honderd procent steunt in een correcte toepassing van de reglementering.
 
De tekst van het reglement van Voetbal Vlaanderen en de KBVB stelt heel duidelijk dat in het stadion beledigende, kwetsende, provocerende en/of teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en uitlatingen verboden zijn. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan alle (agressief) gedrag/uitspraken die beledigend zijn voor een individu.
 
De manier waarop de scheidsrechters hierop moeten reageren is eveneens duidelijk bepaald en we hebben hen uitdrukkelijk geïnstrueerd dit stappenplan in een correcte volgorde toe te passen:
 

  1. De scheidsrechter signaleert dat deze beledigingen/ gezangen verboden zijn. Hij vraagt de clubverantwoordelijke/ trainers om een oproep te doen om het gedrag te stoppen.
 
  1. Het gedrag stopt niet? De scheidsrechter schorst tijdelijk (tien minuten) de wedstrijd en laat alle spelers naar de kleedkamer terugkeren.
 
  1. Het gedrag is nog steeds niet gedaan? De scheidsrechter schorst definitief de wedstrijd.
 
Bij alle stappen vermeldt de ref het gedrag zo gedetailleerd mogelijk in zijn verslag zodat het bevoegde comité op de hoogte is en er actie kan ondernomen worden.
 
Wij willen u bij deze eveneens oproepen ook uw verantwoordelijkheid op te nemen en de reglementering van Voetbal Vlaanderen en de KBVB toe te passen voor wat betreft de naleving van de regels rond grensoverschrijdend gedrag én uw verantwoordelijkheid voor de naleving ervan ten opzichte van uw supporters.
 
Alleen samen kunnen we een positieve voetbalcultuur creëren: een cultuur van respect!
 
Bureau Arbitrage West-Vlaanderen
28 februari 2019

Foto's

Sponsors

Extra
CMBS
Casier
Desmet - Vermaut
VBC